VOLTAMPER

Jaké služby nabízím:

V současné době vám mohu nabídnout služby v oblasti elektrických zařízení a to především:

Všechny tyto práce jsou autorizovány osobou: Ing. Bc. Jiří Berlínský, DiS. vedenou u komory
ČKAIT pod ev.č.0009426 jako autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb.

Úvod - Napište mi Vytištěno ze stránek WWW.VOLTAMPÉR.CZ